Tìm kiếm nâng cao

Trụ sở cơ quan. Tiêu chuẩn thiết kế

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1989
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn TCXD 52-72. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới và thiết kế cải tạo trụ sở các cơ quan từ cấp trung ương đến các địa phương trong phạm vi cả nước

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành