Tìm kiếm nâng cao

Xí nghiệp công nghiệp công nghiệp. Nhà sản xuất. Tiêu chuẩn thiết kế

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1989
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc cỉa tạo nhà sản xuất của xí nghiệp công nghiệp trong phạm vi cả nước.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành