Tìm kiếm nâng cao

Khách sạn. Tiêu chuẩn thiết kế

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các khách sạn. Tiêu chuẩn này thay thế 20 TCN 54-72 `Khách sạn quốc tế- Tiêu chuẩn thiết kế`

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành