Tìm kiếm nâng cao

Phân cấp nhà và công trình dân dụng - Nguyên tắc chung

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1991
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này thay thế cho 20 TCN 13-1964 `Phân cấp công trình kiến trúc dân dụng`. Tiêu chuẩn này quy định những nguyên tắc chung về phân cấp nhà và công trình dân dụng bao gồm các loại nhà ở, nhà và công cộng. Khi thiết kế nhà và công trình dân dụng, ngoài những nguyên tắc chung này, phải tuân theo những quyđịnh về phân cấp trong tiêu chuẩn thiết kế của từng loại nhà và công trình hiện hành

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành