Tìm kiếm nâng cao

Đất cho xây dựng: phương pháp thí nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1980
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này áp dụng cho đất loại vụn thô, đất loại cát và đất loại sét và quy định phương pháp thí nghiệm đất ngoài hiện trường bằng tải trọng tĩnh khi nghiên cứu đất cho xây dựng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho đất bùn, than bùn và đất than bùn hoá, đất trương nở và đất nhiễm mặn (khi thí nghiệm có thấm nước)

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành