Tìm kiếm nâng cao

Xây dựng nhà. Các sản phẩm nối. Các chất gắn kết. Thuật ngữ

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1991
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Các thuật ngữ kỹ thuật dùng cho các chất gắn kết dùng trong xây dựng và áp dụng đối với các mối nối nhồi bằng các vật liệu đóng rắn, dẻo, đàn hồi không được định hình trước

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành