Tìm kiếm nâng cao

Nhưụa Polyvinyl clỏid (PVC) dùng để nhồi đệm và vào các mục đích khác

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1973
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Đối với các tấm nền vải được phủ polimer hoặc capolymẻ của vinyl clỏid phủ một mật hoặc cả hai mặt sử dụng làm đệm nhồi hoặc các mục đích khác. Bốn kiểu tấm nhựa PVC trên nền vải , nêu những yêu cầu đối với các loại nguyên liệu trên. Việc ứng dụng các loại tấm nhựa được nêu trong phụ lục. Việc thử tham khảo trong AS 1441 và các tiêu chuẩn khác

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành