Tìm kiếm nâng cao

Đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1986
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, nâng cấp và cải tạo đường ô tô thuộc mạng đường công cộng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành