Tìm kiếm nâng cao

Bãi chôn lấp chất thải rắn - Tiêu chuẩn thiết kế

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2001
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới các bãi chôn lấp chất thải rắn và mở rộng các bãi chôn lấp chất thải rắn hiện có kể cả các bãi chôn lấp trong khu liên hợp xử lý chất thải.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành