Tìm kiếm nâng cao

Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu. Tiêu chuẩn thiết kế

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2000
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Ban hành kèm theo Quyết định số 1398/2000/QĐ-BGTVT, ngày 1/6/2000 của Bộ trưởng Bộ GTVT. Quy trình này được áp dụng khi tiến hành khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu, bao gồm cả nền đắp đường cao tốc và nền đắp đường ô tô các cấp.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành