Tìm kiếm nâng cao

Đường ô tô cao tốc - Yêu cầu thiết kế

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1997
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này được áp dụng cho việc thiết kế mới đường ô tô cao tốc ngoài đô thị (gọi tắt là đường cao tốc). Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho việc thiết kế cải tạo, nâng cấp các loại đường ô tô thành đường cao tốc.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành