Tìm kiếm nâng cao

Quy trình đánh giá tác động môi trường khi lập dự án nghiên cứu khả thi và thiết kế xây dựng các công trình giao thông

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1998
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Quy trình này áp dụng để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường khi lập dự án khả thi và thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp các công trình giao thông bao gồm: công trình cầu-đường bộ; cầu-đường sắt; công trình giao thông đường thuỷ; cảng và công trình cảng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành