Tìm kiếm nâng cao

Thiết kế điển hình ` Nhà làm việc của cơ quan xã `

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2000
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Thiết kế điển hình này được áp dụng trong công tác nghiên cứu thiết kế và xây dựng cho cấp xã. Thiết kế điển hình các văn phòng làm việc, phòng họp, hội trường, số lượng các phòng phụ thuộc vào lĩnh vực công tác và số lượng người sử dụng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành