Tìm kiếm nâng cao

Sơn, chất màu, vécni, chất dẻo. Chất dẻo , ống bằng PVC thoát nước để lapứ vào hệ thống thoát nước không áp lực cho nước thải trong nhà

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1987
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành