Tìm kiếm nâng cao

Trường trung học chuyên nghiệp. Tiêu chuẩn thiết kế

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2002
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc cải tạo các hạng mục công trình của trường trung học chuyên nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành