Tìm kiếm nâng cao

ứng dụng và hoàn thiện tấm vữa thạch cao trong xây dựng nhà ở và hệ khung

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1983
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
nêu các phwong pháp ứng dụng các tấm vữa thạch cao làm tường và trần sử dụng các giá chốt và keo dính. Phụ lục chỉ dẫn đối với sự ngưng hơi nước, sự thông gió và trang trí

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành