Tìm kiếm nâng cao

Cột điện bê tông cốt thép li tâm - Kết cấu và kích thước

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1994
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này quy định kết cấu và kích thước của các loại cột điện bê tông cốt thép li tâm dài từ 10m đến 20m không dự ứng lực trước (sau đây gọi tắt là cột) dùng làm cột điện các đường dây trên không và trạm điện. Tiêu chuẩn gồm các phần: Kí hiệu và nhãn hiệu cột; Kết cấu; Kích thước cơ bản

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành