Tìm kiếm nâng cao

Cột điện bê tông cốt thép li tâm- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1994
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử của các loại cột điện bê tông cốt thép li tâm dài từ 20m không dự ứng lực trước dùng làm cột điện các đường dây trên không và trạm điện. Tiêu chuẩn gồm các phần: Yêu cầu kỹ thuật; Phương pháp thử;Ghi nhãn, vận chuyển, bảo quản

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành