Tìm kiếm nâng cao

Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử sơn tín hiệu giao thông lớp phủ phản quang trên biển báo hiệu

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2002
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử cho lớp phủ phản quang dạng màng pha trộn các hạt thuỷ tinh hình lăng kính cũng như các lớp phủ phản quang pha trộn các hạt thuỷ tinh hình lăng kính vĩ mô được dùng làm tín hiệu, biển báo, rào ngăn cách và các kết cấu khác trong chỉ dẫn giao thông.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành