Tìm kiếm nâng cao

Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước. TCXD 245:2000

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2000
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này quy định những nguyên tắc cơ bản về khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu việc gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành