Tìm kiếm nâng cao

Chất thải nguy hại - Phân loại

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2000
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này áp dụng để phân biệt các chất thải nguy hại theo đặc tính của chúng, phục vụ cho việc quản lý chất thải nguy hại một cách an toàn, hiệu quả và theo đúng quy định của Quy chế quản lý chất thải nguy hại.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành