Tìm kiếm nâng cao

Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2000
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này quy định hình dạng, kích thước, màu sắc và nội dung của dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa sử dụng trong quản lý chất thải nguy hại nhằm phòng tránh các tác động bất lợi của từng loại chất thải nguy hại đến con người và môi trường trong khi lưu trữ, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại .

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành