Tìm kiếm nâng cao

Quy chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2002
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Quy chuẩn này quy định các yêu cầu được áp dụng khi xây dựng mới các công trình để đảm bảo những người khó khăn về vận động và khiếm thị tiếp cận sử dụng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành