Tìm kiếm nâng cao

Nhà văn hoá - Thể thao - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2004
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà văn hoá - thể thao.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành