Tìm kiếm nâng cao

Định mức chi phí quy hoạch xây dựng (Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng )

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2005
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Định mức chi phí quy hoạch xây dựng quy định trong văn bản này là căn cứ để xác định chi phí cho việc lập các đồ án quy hoạch xây dựng, bao gồm: - Quy hoạch xây dựng vùng. - Quy hoạch chung xây dựng đô thị. - Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị. - Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành