Tìm kiếm nâng cao

Công trình thuỷ điện Sơn La - Tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2005
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này bao gồm các quy định chủ yếu về khảo sát, nghiên cứu và tính toán an toàn ổn định công trình chính của Dự án Thuỷ điện Sơn La cần phải được áp dụng khi thiết kế, thẩm định, xét duyệt Thiết kế kỹ thuật Dự án Thuỷ điện Sơn La.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành