Tìm kiếm nâng cao

Chất lượng nước - Xác định oxy hoà tan - Phương pháp IOD

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2004
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp iod để xác định oxy hoà tan trong nước gọi là `phương pháp Winkler` cải tiến để khắc phục một số cản trở. Phương pháp iod là phương pháp chuẩn để xác định oxy hoà tan trong nước.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành