Tìm kiếm nâng cao

Nhà ở và công trình công cộng - Các thông số vi khí hậu bên trong phòng

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2004
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này quy định các thông số vi khí hậu trong vùng phục vụ của nhà ở và các công trình công cộng. Tiêu chuẩn này quy định các thông số vi khí hậu, ứng với các trạng thái hoạt động sinh lý bình thường của con người trong nhà ở và công trình công cộng, thể hiện bằng các chỉ số về chênh lệch nhiệt độ trong ngoài nhà, phương pháp kiểm tra, đo đạc (chế độ nhiệt ẩm, gió, bức xạ)...

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành