Tìm kiếm nâng cao

Đào tạo công nhân ngành nước theo phương thức môđun

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1998
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Giới thiệu đồng hồ đo nước 2. Chuẩn bị đồng hồ trước khi lắp đặt 3. Lắp đặt đồng hồ đo nước

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành