Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu quy hoạch xây dựng vùng. Mã số: R-0796

Tác giả:
Nhà xuất bản: Đại học kiến trúc Hà Nội
Năm xuất bản: 1997
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương I: Những khái niệm cơ bản của quy hoạch vùng Chương II: Sự phát triển của quy hoạch vùng trên thế giới Chương III: Những yêu cầu cơ bản của quy hoạch vùng Chương IV: Những mô hình cơ caúa cư dân và định hướng phát triển vùng Chương V: Quy hoạch xây dựng vùng Chương VI: Lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành