Tìm kiếm nâng cao

Cấu trúc bộ tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng phù hợp với chính sách đổi mới và hoà nhập quốc tế. Mã số: 021901-R9218

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện tiêu chuẩn hoá xây dựng - BXD
Năm xuất bản: 1997
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần 1: Điểm qua các bước phát triển của TCH XD và quá trình hình thành bộ tiêu chuẩn về xây dựng Phần 2: Giới thiệu tóm tắt Cấu trúc của Bộ tiêu chuẩn xây dựng của một số nước ngoài, của Tổ chức TCH Quốc tế ISO và định nghĩa đổi mới về tiêu chuẩn và tiêu chuẩn hoá Phần 3: Cấu trúc của Bộ tiêu chuẩn về xây dựng trong cơ chế kinh tế mới và căn cứ để xác định nội dung và cấu trúc

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành