Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu giải pháp phát triển nhà ở cho thành phố Hà Nội giai đoạn 1996-2010. Mã số: RD-9514

Tác giả:
Nhà xuất bản: Đại Học Kiến trúc Hà nội
Năm xuất bản: 1997
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần A: Mở đầu;- Phần B: - Nghiên cứu tổng kết sơ bộ những giải pháp phát triển nhà ở đã áp dụng cho các đô thị Việt Nam- - Cơ sở khoa học về không gian ở là tiền đề cho giải pháp kiến trúc và quy hoạch khu ở; - - Các phương án về nhà ở cho Hà Nội đến năm 2010; (br) Phần C: Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành