Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu thiết kế và quy hoạch các nhà vệ sinh công cộng cho thành phố Hà Nội và Huế,Báo cáo tổng quan

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cty tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị VN
Năm xuất bản: 1995
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu nhà vệ sinh ở trong nước và các tiêu chuẩn có liên quan đến việc thiết kế NVSCC.- Chương 2: Thực trạng quy hoạch xây dựng và quản lý sử dụng các nhà NVSCC ở Hà Nội và Huế - Chương 3: Nghiên cứu thiết kế quy hoạch và xây dựng NVSCC cho Hà Nội và Huế:- - Nghiên cứu thiết kế quy hoạch và xây dựng NVSCC cho Hà Nội - - Nghiên cứu thiết kế quy hoạch , xây dựng NVSCC cho Huế - - Nghiên cứu thiết kế quy hoạch xây dựng NVSCC cho các thành phố khác - - Những mẫu thiết kế được lựa chọn để thiết kế mẫu - - Những đặc điểm để bố trí chọn địa điểm xây dựng NVSCC

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành