Tìm kiếm nâng cao

Đổi mới quản lý chính sách nhà đất và công trình kỹ thuật đô thị. Mã số: KC 11-15

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1995
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần 1: Nhu cầu phát triển kinh tế xã hội:- 1. Tình hình xây dựng phát triển và uqản lý duy trì nhà ở đô thị cuốinhững năm 80- 2. Mục tiêu, nội dung nghiên cứu- 3. Những quan điểm, phương pháp nghiên cứu- 4. Những quan điểm và kinh nghiệm trong chính sách giải quyết nhà ở của thế giới- 5. Các sản phẩm nghiên cứu đã đạt được- 6. Nội dung đổi mới của chiến lược quốc gia và chính sách về chỗ ở- 7. Những tác động tích cực của đề tài tới lĩnh vực nhà ở đô thị- 8. Những tồn tại cần tiếp tục giải quyết đối với chính sách nhà ở đô thị- 9. Phần kết luận và kiến nghị- Phần II. Phụ lục : Gồm các văn bản liên quan

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành