Tìm kiếm nâng cao

Đổi mới và hiện đại hoá công tác quản lý xây dựng đô thị. Mã số: KC 11-14,Báo cáo tổng hợp

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1995
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương 1: Hiện trạng, yêu cầu lý luận và thực tế đổi mới và hiện đại hoá công tác quản lý xây dựng đô thị- Chương 2: Đổi mới về tổ chức bộ máy quản lý - Chương 3: ứng dụng tin học và máy tính trong quản lý - Chương 4: Một số yêu cầu đổi mới trong quản lý xây dựng và kết quả đã áp dụng trong xây dựng văn bản pháp quy - Chương 5: Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành