Tìm kiếm nâng cao

Tài chính đô thị Việt Nam và các biện pháp tăng nguồn thu để phát triển đô htị. Mã số: KC 11-13

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ KHCN môi trường - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1995
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
- Đặt vấn đề.
- Đô thị với sự phát triển kinh tế xã hội.
- Thực trạng hệ thống tài chính đô thị ở nước ta.
- Hoàn thiện hệ thống tài chính đô thị và các biện pháp tăng nguồn thu phát triển đô thị.
- Dự thảo Luật ngân sách nhà nước

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành