Tìm kiếm nâng cao

Hướng dẫn điều tra xã hội học phục vụ quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị. Mã số: KC 11-12

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện quy hoạch Đô thị và Nông thôn-BXD
Năm xuất bản: 1994
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần thứ nhất: Khái lược về xã hội học đô thị và giới thiệu các phương pháp tiến hành điều tra chung:- - Giới thiệu sơ lược về xã hội học với quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị- - Mục đích yêu cầu của điều tra xã hội học ở đô thị - - Phương pháp điều tra xã hội học , ứng dụng trong quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị - Phần thứ hai: Hướng dẫn điều tra xã hội học phcụ vụ một số thể loại quy hoạch và đô thị - - Hướng dẫn điều tra xã hội học phục vụ đồ án quy hoạch tổng thể đô thị - - Hướng dẫn điều tra xã hội học phục vụ quy hoạch sử dụng đất đai đô thị - - Điều tra xã hội học trong quy haọch chi tiết và quản lý các khu ở trong đô thị - - Điều tra xã hội học phục vụ qy hoạch xây dựng và quản lý các trung tâm dịch vụ công cộng và đô thị - - Nội dung điều tra xã hội học phục vụ quản lý đô thị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành