Tìm kiếm nâng cao

Dự thảo chiến lược phát triển đô thị quốc gia năm 2010. Mã số: KC 11-01

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1995
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương một: Thực trạng và nguồn lực phát triển hệ thống đô thị quốc gia: - - Thực trạng - - Nguồn lực phát triển - Chương hai: Quan điểm và mục tiêu phát triển hệ thống đô thị quốc gia - - Quan điểm - - Mục tiêu - Chương ba: Các dự báo tăng trưởng chủ yếu có liên quan đến phát triển hệ thống đô thị Việt Nam - - Những chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu - - Dân số và lao động - - Công nghiệp hoá và phát triển công nghiệp đô thị - - Thương mại và dịch vụ du lịch - - Phát triển kinh tế biển - - Phát triển kinh tế miền núi và biên giới - - Phát triển đô thị là động lực quan trọng để phát triển nông thôn - - Khung cảnh thế giới và khu vực, sự tăng trưởng đầu tư nước ngoài - Chương 4: Xu thế đô thị hoá và phát triển hệ thống đô thị quốc gia - - Xu thế đô thị hoá - - Định hướng phát triển không gian đô thị quốc gia - - Phát triển kết cấu hạ tầng đô thị - - Quản lý đô thị - - Phân cấp và phân loại đô thị - - Vùng ưu tiên phát triển trong thời kỳ 1993-2000 và chính sách điều hoà sự phát triển các đô thị cực lớn.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành