Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9000 phục vụ quản lý chất lượng xây dựng (Tương ứng hệ thống TCVN 5200-1994)

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1997/1997-8/1997
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Tổng quan về ISO 9000 và tình hình áp dụng trên thế giới:
1. Xuất sứ của ISO 9000 - 2. Hệ thống tiêu chuẩn ISO về quản lý chất lượng - 3. Hệ thống tiêu chuẩn ISO 9000 ở Việt Nam - II. Tình hình thực tế và triển vọng áp dụng ISO 9000 trong xây dựng - 1. áp dụng ISO ở một số nước - 2. Khảo sát thực tế về khả năng áp dụng ISO 9000 trong xây dựng ở Việt Nam - III. Kiến nghị về việc áp dụng ISO 9000 trong xây dựng - 1. Các kiến nghị đối với cơ quan quản lý - 2. Các kiến nghị đối với cơ sở sản xuất - 3. Kiến nghị về quản lý chất lượng bằng hệ thống các tiêu chuẩn, qui trình trong xây dựng. - Kết luận - Phụ lục: - - Một số khái niệm cơ bản - - Nguyên tắc cơ bản của việc xây dựng hệ thống chất lượng - - Các cơ quan chứng nhận và việc công nhận các cơ quan chứng nhận

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành