Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu sản xuất que hàn đắp crôm-mănggan

Tác giả:
Nhà xuất bản: Liên hiệp các xí nghiệp lắp máy - BXD
Năm xuất bản: 1994
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Mở đầu - II. Cơ sở lý thuyết để sản xuất que hàn Cr-Mn - 1. Nguyên tắc chung - 2. Phần tính toán - III. Phần thực nghiệm: - 1. Hiệu chỉnh phối liệu - 2. Công nghệ hàn - 3. Kết quả thử nghiệm lý hoá - 4. Hàn đối chứng - IV. Kết luận Phụ lục: - Phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm - Biên bản hàn thử nghiệm que hàn Cr-Mn - Biên bản kiểm tra độ mòn của que hàn Cr-Mn

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành