Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu sản xuất bi đạn nghiền cho công nghiệp xi măng

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1989/1989-12/1989
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Tình hình nghiên cứu và sản xuất bi đạn nghiền ở nước ta 2. Tình hình nghiên cứu sản xuất bi đạn ở trên thế giới 3. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu 4. Phương pháp nghiên cứu 5. Nội dung và kết quả nghiên cứu 6. Kết luận 7. Các văn bản xác nhận của cơ sở thựuc nghiệm và áp dụng 8. Danh mục các tài liệu sử dụng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành