Tìm kiếm nâng cao

Báo cáo tổng kết chương trình Khai thác chiều sâu năng lực hiện có để đẩy mạnh sản xuất tăng sản lượng, cải tiến chất lượng, nâng cao hiệu quả của ngành xi măng

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ xây dựng - Uỷ ban Khoa học Nhà nước
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Tình hình chung - II. Nội dung nghiên cứu và kết quả đạt được của chương trình- IV. Đánh giá về hoạt động của chương trình xi măng 1986 - 1990 -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành