Tìm kiếm nâng cao

Báo cáo tổng kết của tiểu ban thi công đường hầm TCXL-2000-03

Tác giả:
Nhà xuất bản: Tổng công ty xây dựng Thuỷ điện sông Đà
Năm xuất bản: 1995
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần I: Hiện trạng công nghệ đào hầm ở Việt Nam trong thời gian qua.
- Phần II: Đào hầm bằng phương pháp khoan nổ.
- 1. Công nghệ khoan - 2. Công nghệ nạp, nổ mìn - 3. Công nghệ xúc chuyển đá thải - 4. Công nghệ gia cố tạm thời vỏ hầm - 5. Công tác khoan phun lấp đầy và gia cố.
- B. Công nghệ đào hầm nghiêng và hầm đứng trong đá cứng - 1. Công nghệ đào hầm nghiêng có lối thải đá ở đáy - 2. Đào giếng đứng và nghiêng từ trên xuống không có lối thải đá ở đáy - 3. Công nghệ đào lò dẫn bằng phương pháp khoan ngược.
- C. Các công tác phụ trong công nghệ khai đầo hầm.
- 1. Công tác thông gió - 2. Các công tác phụ trợ khác.
- Phần III: - 1. Tổ hợp đào hầm trong môi trường đá cứng - 2. Tổ hợp đào hầm trong đất đá mềm - Phần IV: Kết luận và những kiến nghị.
- Phần V: Phụ lục: Tổng công ty XDTĐ Sông Đà đang đổi mới công nghệ thi công xây dựng các công trình ngầm

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành