Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu triển khai hình thức đội nhận thầu hạch toán kinh tế trong xây dựng. Mã số: 28B 02-05

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện kinh tế xây dựng
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần thứ nhất: Tình hình tổ chức và hoạt động của các đội xây dựng.
- Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của các đội xây dựng (trong nước) - - Báo cáo tình hình, tổ chức, hoạt động và hiệu quả của đội nhận thầu hạch toán kinh tế ở mộ số nước XHCN.
- Phần thứ hai: Hạch toán kinh tế đội nhận thầu. - Phần thứ ba: Quy chế đội nhận thầu hạch toán kinh tế trong xây dựng - Hướng dẫn về công tác hạch toán kinh tế đội nhận thầu xây dựng.
Phần thứ tư: Giới thiệu các đội xây dựng nhận thầu điển hình

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành