Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu cơ sở khoa học và biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong đầu tư và sử dụng xe máy thi công. Mã số: 28B-01-05

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Công nghệ và tổ chức XD
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1.Tổng quan về tình hình đầu tư trang bị và sử dụng xe máy thi công trong toàn ngành xây dựng.
- 2. Phương pháp đánh giá hiệu quả và so sánh phương án về mặt kinh tế trong đầu tư trang bị và sử dụng xe máy xây dựng.
- 3. Quy hoạch mạng lưới các nhà máy sửa chữa máy xây dựng.
- 4. Phương pháp xác định nhu cầu máy xây dựng cho các tổ chức xây lắp và định mức nhu cầu máy xây dựng.
- 5. Bước đầu áp dụng thử nghiệm các biện pháp kinh tế - kỹ thuật trong đầu tư trang bị và sử dụng xe máy thi công ở đơn vị xây lắp

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành