Tìm kiếm nâng cao

Tình hình đầu tư và sử dụng xe máy thi công 1985-1988. Mã số: 28B-01-05

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
A. Báo cáo tình hình đầu tư và trang bị máy thi công trong những năm qua - 1. Tình hình đầu tư trang bị xe máy thi công từ năm 1985-1988 - 2. Kết quả sử dụng xe máy thi công qua những chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đã đạt được.
- B. Những yếu tố chính đã ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng máy thi công - 1. Trang bị máy thi công không cân đối, không đồng bộ, không thuần nhất. Cơ sở , lực lượng sửa chữa, bảo dưỡng xe máy quá yếu và thiếu, cung ứng vật tư phụ tùng không đáp ứng với yêu cầu sửa chữa, bảo dưỡng xe máy - 2. Công tác quản lý kinh tế kỹ thuật bị buông lỏng, thiếu sự chỉ đạo thống nhất - 3. Đội ngũ cán bộ, công nhân cơ giới vừa thiếu , vừa yếu, quản lý lao động chưa hợp lý.
- Các phụ lục

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành