Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phương pháp đánh giá các giải pháp thiết kế công trình xây dựng phục vụ nông nghiệp - I. Phân loại các công tình phục vụ nông nghiệp - II. Một số đặc điểm của ácc công trình nông nghiệp - III. Hệ chỉ tiêu đánh giá các giải pháp thiết kế công trình chăn nuôi động vật - iV. Một số đặc điểm về phương pháp đánh giá các giải pháp thiết kế công trình trạm trại ươm giống thực vật - V. Một số đặc điểm về phương pháp đánh giá các giải pháp thiết kế công trình kho bảo quản sản phẩm nông nghiệp - VI. Một số đặc điểm của phương pháp đánh giá giải pháp thiết kế nông trường - VII. Một số đặc điểm của phương pháp đánh giá các giỉa pháp thiết kế các xí nghiệp liên hợp nông công nghiệp -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành