Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Các phương pháp đánh giá các giải pháp thiết kế về mặt kinh tế các công trình thuỷ lợi - II. Hệ chỉ tiêu đánh giá các phương án thiết kế của công trình thuỷ lợi - 1. Nhóm chỉ tiêu kinh tế: - - Nhóm chỉ tiêu đánh giá các giải pháp thiết kế chung - - Nhóm chỉ tiêu đánh giá các giải pháp thiết kế bộ phận - - Nhóm chỉ tiêu đánh giá các giải pháp thiết kế tổ chức thi công chung - - Các chỉ tiêu đánh giá các giải pháp thiết kế tổ chức thi công bộ phận - - các chỉ tiêu đánh giá giả pháp thiết kế tổ chức thi công bộ phận đặc biệt mang đặc thù của ngành thuỷ lợi - 2. Nhóm chỉ tiêu về công năng , kỹ thuật, tính công gnhệ và tổ chức cơ cấu sản xuất của công trình - 3. Nhóm chỉ tiêu xã hội về điều kiện lao động bảo vệ môi trường và thẩm mỹ -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành