Tìm kiếm nâng cao

Cơ giới hoá công tác bốc dỡ, vận chuyển và bảo quản xi măng rời

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
A. Định lượng theo trọng lượng - I. Định lượng phương tiện chuyên chở - 1. Cân ô tô - 2. Cân toa xe - II. Định lượng thiết bị chứa đựng - 1. Cân bàn - 2. Cân treo trên cần trục - III. Định lượng xi măng trực tiếp - 1. Cân tự động, hoạt động theo chu kỳ - 2. Thiết bị định lượng xi măng - B. Định lượng theo thể tích - I. Định lượng theo thể tích đối vưói các phương tiện chuyên chở - II. Định lượng theo thể tích đối với các thiết bị chứa đựng -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành