Tìm kiếm nâng cao

Cơ giới hoá công tác xếp dỡ và vận chuyển xi măng rời ở Việt Nam

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1987
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Đặt vấn đề - 2. Cơ giới hoá công tác xếp dỡ , vận chuyển xi măng rời ở nước ngoài - 3. Tình hình sản xuất và tiêu thụ xi măng trong nước - 4. Các thiết bị xếp dỡ, vận chuyển và bảo quản xi măng rời ở Việt Nam - 5. So sánh sơ bộ hiệu quả kinh tế giữa phương án vận chuyển xi măng rời và bao - 6. Lựa chọn sơ bộ phương án cơ giới hợp lý việc vận chuyển xi măng rời trên địa bàn thí điểm trong điều kiện kinh tế - kỹ thuật hiện nay ở Việt Nam - 7. Kết luận và kiến nghị -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành